O programie Sondaż PL


Oprogramowanie "Sondaż" jest komunikatywnym i łatwym w obsłudze systemem badawczym działającym w środowisku Windows™, przeznaczonym dla specjalistów zajmujących się badaniami marketingowymi, rynkowymi i społecznymi.

Pełny system badawczy "Sondaż" tworzą aplikacje:

Sondaż v.2.0 Full (CAWI, CAPI, CATI, PAPI) - oprogramowanie do badań marketingowych, rynkowych i społecznych. Umożliwiające projektowanie, realizację, analizę i prezentację wyników klasycznych badań sondażowych opartych na kwestionariuszu papierowym (PAPI), badań prowadzonych poprzez Internet (CAI, CAWI), wywiadów wspomaganych komputerowo (CAPI), jak również ułatwiające realizację wywiadów telefonicznych (CATI).


Sondaż v.2.0 Standard (PAPI) - oprogramowanie do badań marketingowych, rynkowych i społecznych, umożliwiające projektowanie, realizację, analizę i prezentację wyników klasycznych badań sondażowych opartych na kwestionariuszu papierowym


Przeglądarka Projektów Sondaż - umożliwiająca przeglądanie wykonanych projektów i tworzenie własnych zestawień oraz raportów na podstawie danych zgromadzonych w pełnej wersji oprogramowania Sondaż. Przeglądarka dystrybuowana jest bezpłatnie i może zostać pobrana z tej strony WWW.

 

 

© SONDAŻ PL