1. UKAZAŁ SIĘ SONDAŻ V.2.0


Sondaż v.2.0 w porównaniu z wersją poprzednią (v.1.0) jest w perspektywie użytkownika niemal całkowicie nowym systemem. Wprowadzono szereg nowych funkcji i kilkaset usprawnień. Znacznie rozbudowano możliwości badań internetowych po stronie uzytkownika i serwera, udoskonalono moduł kwestionariusza badawczego, analiz i raportowania, ergonomikę interfejsu oraz wprowadzono wiele mniej widocznych, aczkolwiek znaczących dla funkcjonowania oprogramowania udoskonaleń. Sondaż v.2.0. opracowany został w wersji "Standard", przeznaczonej do wspomagania klasycznych badań opartych na kwestionariuszu papierowym (PAPI) oraz w wersji "Full" - rozbudowanej wersji, przeznaczonej do wspomagania zarówno badań klasycznych (PAPI), jak również internetowych (CAWI), wywiadów wspomaganych komputerowo (CAPI), telefonicznych (CATI). Lista wprowadzonych zmian jest na tyle długa, że proponujemy po prostu pobrać "Sondaż v.2.0" z naszej strony i przekonać się osobiście.


2. SONDAŻ v.1.0. INTERNET/INTRANET


Sondaż INTERNET / INTRANET to oprogramowanie standardowe Sondaż v.1.0. rozbudowane o możliwość realizacji badań internetowych (CAI, CAWI) oraz ułatwiające badania telefoniczne (CATI).

Sondaż v.1.0. INTERNET / INTRANET może być wykorzystany zarówno do zewnętrznych badań marketingowych, jak również stanowić efektywne i szybkie narzędzie komunikacyjne wewnątrz firmowego intranetu (badania HR, badania w filiach regionalnych, badania realizowane w punktach obsługi klienta).

Elektroniczne kwestionariusze mogą być również wykorzystane w badaniach telefonicznych (CATI) - na stanowiskach komputerowych teleankieterów. Za takim ich wykorzystaniem przemawia zarówno elastyczność tworzenia filtrów odpowiedzi i ścieżek wywiadu, jak również łatwość i szybkość analizy danych.

Sondaż v.1.0. INTERNET / INTRANET zaopatrzony jest w moduł poczty elektronicznej oraz edytor kwestionariuszy html. Oprogramowanie umożliwia szybkie generowanie ankiet internetowych (WWW) oraz pobieranie danych i analizę wyników wprost z konta e-mail. Odpowiedzi respondentów pobierane z konta poczty elektronicznej są automatycznie kodowane i umieszczane w tabelach analitycznych programu Sondaż.

Procedura realizacji badania internetowego przebiega następująco:

Kwestionariusz ankiety tworzony jest tak jak w standardowej wersji Sondaż v.1.0.
W opcjach menu "Kwestionariusz >>Generacja kwestionariuszy internetowych" należy wprowadzić adres e-mail, na który odsyłane będą wypełnione ankiety, opcjonalnie - zmienić domyślne ustawienia (filtry odpowiedzi, sprawdzanie poprawności, kolory, odnośniki, dodatkowe obiekty, komentarze etc.).
Uruchomienie polecenia "Generuj ankietę" spowoduje transkrypcję klasycznego kwestionariusza Sondaż do formatu html. Plik ankiety umieszczony zostanie w folderze "projekty" programu Sondaż. Tak przygotowaną ankietę można umieścić na serwerze WWW lub rozesłać w formie e-mail.
Respondenci wypełniają ankietę, otwierając kwestionariusz w swoich przeglądarkach sieci WWW. Po zakończeniu - odpowiedzi odsyłane są automatycznie na wskazane przez badacza konto poczty elektronicznej.
Uruchomienie opcji "Import ankiet z konta e-mail" spowoduje pobranie odpowiedzi respondentów z konta e-mail do tabel wynikowych programu Sondaż.

 




 

 

© SONDAŻ PL