Podręczne materiały dla specjalistów d/s badań

Sondaż PL wyposażony jest również w szereg materiałów pomocnych w codziennej pracy specjalistów branży badawczej. Z programu można wkleić do kwestionariusza autoteksty określające informację dla respondenta, prawne wymagania oraz ograniczenia dotyczące badań rynkowych i społecznych, czy też zapoznać się z tekstem Ustawy o ochronie danych osobowych.

 

 

© SONDAŻ PL