Projekt badawczy w jednym pliku

Pełny projekt badawczy zawierający: kwestionariusz, tabele analityczne, raporty prezentacyjne oraz metody analizy danych - jest zachowywany w postaci jednego pliku (.bad). Umożliwia to poprawienie organizacji pracy poprzez archiwizację wielu wykonanych projektów, w postaci uporządkowanych plików na dysku komputera. Pliki (.bad) mogą być dystrybuowane dalej, wraz z bezpłatną Przeglądarką Projektów Sondaż.

 

 

© SONDAŻ PL