Praca w zespole wieloosobowym

Pracę w wieloosobowym zespole umożliwia funkcja łączenia tabel analitycznych, opracowywanych indywidualnie przez każdego członka zespołu badawczego. Sondaż w wersjach przeznaczonych do badań internetowych oraz CAPI i CATI - umożliwia wpisywanie danych do tabel analitycznych poprzez sieć Internet - lub stanowiska podłączone do firmowego intranetu.

 

 

© SONDAŻ PL