Szybkość obsługi i komunikatywność


Podstawowym założeniem oprogramowania Sondaż PL jest komunikatywność, szybkość i łatwość obsługi. Większość funkcji została zautomatyzowana - tak, aby nawet początkujący użytkownik mógł przyswoić sobie podstawowe zasady konstruowania projektów badawczych.
W standardowej, najszybszej formie opracowanie projektu przebiega następująco:


Kalkulator doboru próby pozwala oszacować pożądaną wielkość i błąd statystyczny próby.
Do wprowadzonych w kwestionariuszu pytań oprogramowanie tworzy automatycznie tabele do wpisywania wyników.
Po realizacji badania terenowego - zebrane wyniki zostają wprowadzone do stworzonych uprzednio tabel. Czynności wpisywania i kodowania danych poddawane są na bieżąco sprawdzaniu poprawności.
Kliknięcie opcji "Raport automatyczny" powoduje, iż program tworzy raport w formie zestawień tabelarycznych i wykresów. Raport zawierać może domyślne analizy statystyczne lub ich ustawienia własne (rozkłady struktury, statystyki opisowe, estymacje i szacowania błędów pomiaru, zestawienia krzyżowe, pozostałe analizy).
Raporty programu Sondaż PL można eksportować do formatu rtf zgodnego z większością edytorów tekstu Windows™ - lub przesłać zamawiającemu (wraz z wzorem kwestionariusza i pozostałą dokumentacją projektu) w postaci Przeglądarki Projektów Sondaż. Tablice danych projektu można eksportować do formatu zgodnego z MsExcel. Natomiast wykresy projektu można dodatkowo zapisać w popularnych formatach graficznych (bmp,wmf,inne).
Użytkownicy mogą wprowadzić własne opcje analiz, zestawień tabelarycznych, wykresów - stosownie do indywidualnych potrzeb.

 

 

© SONDAŻ PL