Funkcja programu


Program w przystępny sposób pozwala kompleksowo opracować projekt kwestionariuszowych badań ilościowych. Użytkownik zostaje przeprowadzony poprzez kolejne etapy realizacji projektu badawczego:
dobór próby, szacowanie przewidywanego błędu statystycznego;
konstrukcję kwestionariusza, tworzenie tabel analitycznych, wzorów kodowania danych;
wprowadzanie danych do tabel analitycznych;
ważenie próby;
statystyczną analizę wyników (analizy rozkładów, struktury, wartości, rang, korelacje, analizy podgrup, estymacja, etc.);
tworzenie raportów w formie zestawień tabelarycznych i wykresów.

Wersja Sondaż INTERNET / INTRANET umożliwia realizację badań internetowych (CAI, CAWI). Może być również zastosowana w badaniach telefonicznych (CATI).
Aplikacja "Przeglądarka Projektów Badawczych Sondaż" ułatwia natomiast prezentację wykonanego projektu zamawiającemu.

 

 

© SONDAŻ PL