Podsumowanie

Wszystkie wyżej wymienione cechy przemawiają za tym, żeby Sondaż PL znalazł się w komputerze każdego specjalisty z dziedziny marketingu oraz badań rynkowych i społecznych - jako podręczne narzędzie analityczne, organizacyjne i komunikacyjne - ułatwiające i przyspieszające pracę nad projektami badawczymi.

 

 

© SONDAŻ PL